Лепила за челни стъкла
Анаеробни лепила LOXEAL
Полиуретани и силикони
Тежести за баланс TECH VIPAL
Филтри за камери VEFIM  
Лепила и лепенки за гуми TECH VIPAL
Вентили за гуми TECH VIPAL
Материали за облепване 4CR  
Китове 4CR  
Шкурки 4CR  
Праймери 4CR  
Материали за лепене и защита 4CR  
Материали за почистване 4CR  
Материали за подготовка 4CR  
Материали за полиране 4CR  
Помощни средства за боядисване 4CR  
Втвърдители и разредители 4CR  
Обемаслители 4CR
Секундни лепила LOXEAL
Проникващи масла,смаски и греси ELASКON
Работни облекла  LOTTO  
Работни обувки LOTTO