2013
,
/ _AvtoData Asia China Europa Japan Russia USA
EAGLE 15 29 30 74
2000 GTX:4x2:1989-90 1 1
2000 GTX:4x2:1991-93 1 1
2000 GTX:4x4:1990-93 1 1
Medallion:1988-1990 1 1
Medallion:1988-90 1 1
Premier 1988-89 1 1
Premier 1990-92 1 1
Premier:1988-1989 1 1
Premier:1988-89 1 1
Premier:1990-1992 1 1
Premier:1990-92 1 1
Summit 1989-92 1 1
Summit 1993-96 1 1
Summit Furgon 4x2 1992-96 1 1
Summit Furgon 4x4 1992-96 1 1
Summit Wagon ():4x2 : 1992-96 1 1
Summit Wagon ():4x4 : 1992-96 1 1
Summit :4x2:1992-96 1 1
Summit :4x4:1992-96 1 1
Summit:1989-92 1 1
Summit:1993-1996 1 1
Summit: :1989-92 1 1
Summit: :1993-96 1 1
Summit::4x2:1992-96 1 1
Summit::4x4:1992-96 1 1
Talon AWD -95 1 1
Talon 14" 1997-01 1 1
Talon 14" -96 1 1
Talon 16" 1997-01 1 1
Talon 16" -96 1 1
Talon 17" (AWD) 1997-01 1 1
Talon:1990-94: :1,8L c 1 1
Talon:1990-94: :1,8L c 1 1
Talon:1990-94: :2,0L c 1 1
Talon:1990-94: :2,0L c 1 1
Talon:1990-94: :2,0L Turbo c 1 1
Talon:1990-94: :2,0L Turbo c 1 1
Talon:1990-94: :Turbo:2.0L: 1 1
Talon:1990-94: :Turbo:2.0L: 1 1
Talon:1990-94: : :1.8L 1 1
Talon:1990-94: : :2.0L 1 1
Talon:1990-94: : :1.8L 1 1
Talon:1990-94: : :2.0L 1 1
Talon:1990-94: : 1 1 2
Talon:1990-94: : 1 1 2
Talon:1995: :14" 1 1
Talon:1995: :16" 1 1
Talon:1995: :c 14" 1 1
Talon:1995: :c 16" 1 1
Talon:1995: : 1 1 2
Talon:1995: : 1 1 2
Talon:1996:c 14" 1 1
Talon:1996:c 16" 1 1
Talon:1996: 14" 1 1
Talon:1996: 16" 1 1
Talon:1997-98:c 14" 1 1
Talon:1997-98:c 16" 1 1
Talon:1997-98:c 17" ( ) 1 1
Talon:1997-98: 14" 1 1
Talon:1997-98: 16" 1 1
Talon:1997-98: 17" ( ) 1 1
Vision 1993-96 1 1
Vision:1993-97 1 1 2
Vista Furgon(Canada) 4x2 1989-91 1 1
Vista Furgon(Canada) 4x4 1989-91 1 1
Vista Wagon () (Canada):4x2:1988-92 1 1
Vista Wagon () (Canada):4x4:1988-92 1 1
Vista:4x2:1988-92 1 1
Vista:4x4:1988-92 1 1
Eagle Bus 1 1
1 1
ERF 51 51
E10.25:4x2 1 1
E10.25:6x4 1 1
E10.25:8x4 1 1
E10.27:4x2 1 1
E10.27:6x4 1 1
E10.27:8x4 1 1
E10.32:4x2 1 1
E10.32:8x4 1 1
E12.30:8x4 1 1
E12.32:8x4 1 1
E12.33 RD2:02/93- 1 1
E12.33 RD3:02/93- 1 1
E12.33 ST:02/93- 1 1
E12.40 ST:02/93- 1 1
E14.41 ST:02/93- 1 1
E6.18 4x2 1 1
E6.21 4x2 1 1
E6.21 P 4x2 1 1
E8.21 4x2 1 1
E8.24 4x2 1 1
E8.27 4x2 1 1
E8.27 6x4 1 1
E8.27 8x4 1 1
EC 11.34 DB2 4x2 1 1
EC 11.34 RD2 4x2 1 1
EC 11.34 RDB3 6x2 1 1
EC 11.34 RR3 6x2 1 1
EC 11.34 ST 4x2 1 1
EC 11.34 STL 4x2 1 1
EC 11.38 DB2 4x2 1 1
EC 11.38 RD2 4x2 1 1
EC 11.38 RDB3 6x2 1 1
EC 11.38 RR3 6x2 1 1
EC 11.38 ST 4x2 1 1
EC 11.38 STL 4x2 1 1
EC 12.34 DB2 4x2 1 1
EC 12.34 RD2 4x2 1 1
EC 12.34 RDB3 6x2 1 1
EC 12.34 RR3 6x2 1 1
EC 12.34 ST 4x2 1 1
EC 12.38 DB2 4x2 1 1
EC 12.38 RD2 4x2 1 1
EC 12.38 RDB3 6x2 1 1
EC 12.38 RR3 6x2 1 1
EC 12.38 ST 4x2 1 1
EC 12.41 ST 4x2 1 1
EC 14.42 ST 4x2 1 1
EC 14.52 ST 4x2 1 1
ES 6.18 4x2 1 1
ES 8.24 6x4 1 1
ES 8.27 6x4 1 1
EvoBus 35 35
MERCEDES:0 305 1 1
MERCEDES:0 305 G 1 1
MERCEDES:0 405 1 1
MERCEDES:0 405 G 1 1
MERCEDES:0 405 GN 1 1
MERCEDES:0 405 N 1 1
MERCEDES:0 405 NK 1 1
MERCEDES:CITARO 1 1
MERCEDES:CITO 1 1
MERCEDES:INTEGRO:0 550 U 1 1
MERCEDES:INTEGRO:0 550 U 15m 1 1
MERCEDES:INTEGRO:0 550 UH 1 1
MERCEDES:TOURISMO:0 350 1 1
MERCEDES:TRAVEGO:0 580 RH 1 1
MERCEDES:TRAVEGO:0 580 15 1 1
MERCEDES:TRAVEGO:0 580 17 1 1
SETRA:S 309 1 1
SETRA:S 312 1 1
SETRA:S 313 UL 1 1
SETRA:S 315 GT 1 1
SETRA:S 315 GT-HD 1 1
SETRA:S 315 H 1 1
SETRA:S 315 HDH/2 1 1
SETRA:S 315 HDH/3 1 1
SETRA:S 315 NF 1 1
SETRA:S 315 UL 1 1
SETRA:S 315 1 1
SETRA:S 316 HDS 1 1
SETRA:S 317 GT-HD 1 1
SETRA:S 317 HDH 1 1
SETRA:S 319 GT-HD 1 1
SETRA:S 319 NF 1 1
SETRA:S 319 UL 1 1
SETRA:S 321 UL 1 1
SETRA:S 328 DT 1 1